Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-28

Utvärdering av SMS-tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under året har gruppen samlat en åtskillig mängd material angående SMS-tjänster vars primära syfte är att varna för polisens fortkörningskontroller. Detta material består främst av en riklig mängd textmeddelande från fyra tjänsteleverantörer med täckningsområde i tre Skandinaviska länder: Danmark, Norge och Sverige. Syftet med detta exjobb är att fördjupa en befintlig översiktlig studie med ytterligare analys samt intervjuer av polis, tjänsteleverantörer och användare. Examensarbetet utförs vid Interaktiva Institutet i forskningsgruppen Mobility.

Läs vidare:

http://www.tii.se/mobility/exjobb4.htm  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.