Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-22

Tekniska applikationer för Skidindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EC-Passage startades av aktörer inom skidindustrin och arbetar idag främst med a) Produktövervakning b) Positionering c) Statistik databas hantering.

Problem Hårdvara:

GPS användande i en fuktrikmiljö
En applikation som justnu ska utvecklas tillsammans med Salomon, Motorola och EC-Passage är en GPS utrustning som ska kunna integreras i olika typer av utrustning för att sedan kunna användas för positionering av användaren.

RFID transponder

EC-Skichip kommer under 2004 ut på marknaden via Atomic, Kneissl, Head och Salomon. En lågfrekvent transponder är integrerad i utrustningen.
Problem: Läsavstånd transponder-antenn

Problem mjukvara

EC-System version 1.1 har utvecklats och tas i bruk okt 2004
System inegration gentemot partners måste utvecklas. Dessutom finns det krav på säkerhet mm som ställs av skidanläggningarna i projektet.
Problem: Ta fram en modell för att anpassa systemet så att det enkelt kan omvandlas/integreras i 3.e parts system.

EC-System version 2.0

I nästa generation ska man kunna faxa direkt till databasen
De olika tillverkarna ska kunna nå sina slutanvändare med exvis SMS och MMS, samt en community som kan hantera 15miljoner användare ska tas fram så att de flesta tjänsterna som utvecklats kan användas direkt av slutkunden.

Utbildningsprofil:

Tekniskutbildning inrikting IT/programmering

Varje projekt styrs av en projekt grupp med meddlemmar från de olika företagen exvis skidtillverkare, skidanläggning, försäkringsbolag samt med minst en representant från EC-Passage.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.