Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-30

Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vårt företag arbetar med att mäta och värdera kvaliteten på inneluften. Dålig inneluft, vet vi, påverkar människor negativt på många sätt, Allergiska reaktioner är en alvarlig effekt.
En av de mätningar vi gör för att bedöma luftkvaliteten är partikelhalten i inneluften

Partikelhalter i inneluften kan dels i sig förorsaka allergiska reaktioner eller på annat sätt irritera, dels bidra till dem.
Partikelhalter i inneluft mäts med partikelräknare. De som finns på marknaden kan mäta och redovisa partikelhalter i en punkt(i rummet).
För att få en underlag för en värdering av partiklehalten bör samtidiga mätning kunna göras på minst 4 punkter, till-och frånluft, en representativ plats i rummet samt uteluften.
Uteluften därför att partikelhalten i uteluften direkt och kraftigt påverkar partiklehalten i inneluften. Den gör det via vetilationen, öppna fönster mm.
Vi vill kunna koppla 4 mätare till en dator och vi böver hjälp med program som dels parallellt kan sammanställa värden från dessa och dels kan direkt redovisa lämpliga jämförelsevärden. Dvs bör-värden och är-värden.

Vårt verksamhetorådet är i första hand hela Sverige, men vi har gjort jobb öven i Finland.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.