Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-30

Universal Telematics Gateway

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND:
Ett av de största hindren för att fordonstelematik inte tagit fart är avsaknad av standarder.

Den ena området för standardardisering för tillhandahållande av tjänster, informationsformat över den trådlösa länken, etc. Här jobbar man intensivt i olika prgogram, bland annat inom EU (3GT, GST). OSGi är ett framework för att lösa bland annat detta. Microsoft .NET har lösningar för (delar av) detta problem.

Det andra området är hur fordonet presenterar data för telematikenheten i bilen. Det finns ett kontaktdon som är standard (lagkrav, OBD2) sedan många år i personbilsbranschen och som är på väg in i bland kommersiella fordon. I detta kontaktdon är långt ifrån allt standardiserat, bara de delar som omfattas av lagkravet. För att komma åt data från bilen krävs således en anpassning i hårdvara mot den specifika bilen. Eftersom varje biltillverkare (och ibland bilmodell) även använder olika protokoll så krävs även att mjukvaran anpassas för en bil man skall monteras i. Standardiseringsarbete pågår, men är ej verklighet idag.

Ett tredje delområde kan man säga är hur Bluetooth-standarden skall tillämpas för att sömlöst integrera devices i bilen. Här arbetar man inom Bluetooth SIG med något som heter Automotive Meta Profile. Inom något år kommer devices att vara märkta bara med Bluetooth-loggan utan med en Bil-symbol som antyder att devucet (telefonen) är Automotive-specad.

ARBETET:
En ¿Universal Telematics Gateway¿ består av delsystem som tillsammans skapar en sk end-to-end lösning, de är:
1. En telematic-enhet som kopplas in på bilens datakommunikationssystem (CAN) och hämtar information från bilens olika enheter, t.ex. motorstyrning, ABS och klimatanläggning. Informationen skickas sedan vidare via Bluetooth
2. En applikation i en PocketPC-PDA med Bluetooth som tar emot informationen från enheten i bilen, visar den för användaren. Användaren kan behandla informationen och skicka den vidare via GSM/GPRS till en central databas på den fasta sidan.
3. En applikation i en PC med Windows XP på den fasta sidan som presenterar för användaren den information som finns lagrad i den centrala SQL-databasen.

Del 1 ¿ Analys och utvärdering
En utvärdering och kartläggning av vad som finns idag, vilka aktiviteter som pågår runt om i världen, en analys av marknadspotentialen för en ¿Universal Telematics Gateway¿. Specificera de användarfall ¿ funktioner som systemet skall tillhandahålla.

Del 2 ¿ Teknisk systemdesign och utveckling av ¿Universal Telematics Gateway¿
Att ta fram en systemdesign och realisera den med de specificerade användarfallen. Det innebär ¿hands-on¿ mjukvaruutveckling i samtliga tre delsystem.

Resultatet skall presenteras i en rapport och slutredovisning med en ¿live¿-demonstration av funktionaliteten hos Teleca. Examensarbetet utförs på plats hos Teleca. Sekretess är förknippad med uppdraget.

Följande finns tillgängligt:
- Fordonsenhet, en CAN 2 Bluetooth gateway
- Tjänsteplattform, end-to-end, en kommunikations och tjänsteplattform
- En fordonsdatabas

OMFATTNING:
20% marknadsanalys, 20% teknisk analys/systemdesign, 30% mjukvaruutveckling embedded (C, Bluetooth, CAN), 10% hårdvaruutveckling, 20% mjukvaruutveckling (C# .Net, SQL Server, Pocket PC2003, GSM/GPRS)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.