Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-12

Attitydundersökning Våga visa vägen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Bakgrunden till hela projektet ligger i ett ständigt återkommande ämne i massmedia ¿Alkohol & Droger allt längre ner i åldrarna¿.
TV är det dagliga huvudmediet för de allra flesta svenskar därmed kan man snabbt och effektivt nå väldigt många. Vi kommer lättare ihåg det vi både ser och hör, därför gör kombinationen av ljud och rörlig bild, TV-mediet oslagbart som bärare av olika budskap.
Detta medförde att TV 4 Dalarna startade en dialog med representanter från organisationer och kommuner. Ett liknande projekt startades 2003 i Norrbotten och har gett ett mycket bra resultat samt ett långsiktigt samarbete mellan kommuner, Organisationer, Landsting och statliga instanser.

Syfte:
Syftet med projektet ¿Våga Visa Vägen¿ är att nå ungdomar på ett sätt som gör att dessa intresserar sig och tar till sig informationen. En viktig målgrupp i detta är givetvis också föräldrar och vuxna. Vi vill visa verkligheten via ett professionellt media och komma de berörda nära. Ett starkt och effektiv samarbete för en attitydförändring hos ungdomar och föräldrar.

Målsättningar:
Målsättningar med projektet ¿Våga Visa Vägen¿ är att göra ungdomar och vuxna uppmärksamma på ett stort problem som växer i samhället. Att få ungdomar att inse följder, skador och risker vid nyttjande av alkohol och droger. Vi vill ha en attitydförändring i samhället.
Viktigt är också att arbeta för att sammanföra viktiga och berörda organisationer i strävan mot gemensamt mål och gemensamma resurser.

Perioder:
Målet är att sända informationskampanjer inför ¿riskhelger¿

Påsk
Valborg
Skolavslutningar
Midsommar
Sommarfestivaler
Hallowen / All Helgon
Luciavaka
Nyår


Vad som ska utföras i första skedet är att genomföra en attitydundersökning om attityderna innan kampanjen genomförs. Vi önskar veta hur attityderna är i nuläget hos berörda parter i samhället. Vi behöver en första attitydundersökning innan kampanj drar igång så att vi har ett nollvärde att utgå ifrån.

Förfrågningar tas enbart emot via e-post!

Detta uppdrag kan genomföras som ett mindre projekt men vi önskar detta genomfört under hösten 2004.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.