Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-01

Kundanalys för KPA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
KPA är ett svenskt privatägt ingenjörsföretag med 55 anställda med huvudkontor i Karlstad.
Förutom traditionell konsultverksamhet har KPA även verksamhet där hantering av produkter ingår i leveranserna t.ex. pappersmaskiner, biogasanläggningar och produktionsutrustningar.
KPAs kompetensområden är idag anläggningskonstruktion, maskinkonstruktion, analys och i viss mån automation.
Kunderna finns både nationellt och internationellt.
KPA har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen genom att satsa lokalt på maskinkonstruktion genom att bearbeta lokal marknad samt rekrytera och utbilda personal.

KPAs mål 2004-2005 öka till en volym på 60 konsulter. Tillväxten kommer till största delen att ske organiskt via rekrytering inom anläggning och maskinkonstruktion. Rekryteringen kommer att göras genom annonsering i lokaltidningar och kanske radio.
För att möjliggöra denna expansiva satsning krävs att KPA tar marknadsandelar på lokal befintlig marknad genom att agera professionellt och målinriktat bl.a. genom marknadsföring.

Syfte och mål
KPA önskar utföra en kundundersökning är att få en analys hur våra kunder uppfattar KPA och hur KPA uppfattas gentemot våra konkurrenter. Undersökningen kommer att användas som ett beslutsstöd för ledningsgruppen hur KPAs framtida marknadsföringsstrategi kommer att se ut både internt och externt.

Genomförande
Uppdraget kommer att lägga ut som examensjobb till studenter.
Tidplan, uppdraget bör genomföras Q304.
Kontaktperson/ handledare är Janne Erlandsson


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.