Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-02

Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbsspecifikation:
=====================

Tid: 5 månader (20 poäng), 1 student, D-nivå.
Ungefärligt startdatum: 1 november 2004.
Sista dag för ansökan: 15 oktober 2004.

Exjobbet kommer att vara lokaliserat både på Mälardalens Real-Time
Center (MRTC) vid Mälardalens Högskola och på CC-Systems i Västerås.

Övergripande beskrivning:
-------------------------
För att garantera att ett datorsystem fungerar även i de mest krävande
situationer måste man veta den längsta tid som det tar att köra dess
ingående program. I industrin används idag mätning för att ta fram ett
programs värsta körtid, en ofta tidskrävande metod som pga av
komplexiteten i modern mjuk- och hårdvara har svårt att garantera
att värsta tiden verkligen hittats.

Detta exjobb går ut på att tillsammans med CC-Systems utvärdera en
alternativ metod, statisk tidanalys, för att ta fram säkra körtider
för datorprogram. Metoden tar fram tidsegenskaper hos ett program utan
att faktiskt köra det, genom att istället arbeta på matematiska
modeller av programmets mjuk- och hårdvara. Statisk tidsanalys är ett
aktivt forskningsområde vid MRTC och resultatet av exjobbet är tänkt
att ge riktlinjer för framtida forskning. Utvärderingen är tänkt att
ske med hjälp av ett kommersiellt tidsanalysverktyg från AbsInt
Angewandte Informatik.

Att genomföra under exjobbet:
------------------------------
* Undersöka vad som krävs för att genomföra statisk tidsanalys
på (delar av) CC-Systems utvecklingsmiljö och målsystem.
* Tillsammans med CC-Systems välja ut kod som är intressant att göra
tidsanalys på, samt undersöka och dokumentera egenskaper för denna kod.
* Använda AbsInts verktyg för statisk tidsanalys för Infineon C167
processorn, och ta fram värsta körtider för utvald kod.
* Undersöka hur tidsanalys görs idag på CC-System och systematiskt
jämföra resultat genererade med statisk tidsanalys med resultat
från dessa metoder.

Handledare och kontaktperson på MRTC: Andreas Ermedahl,
Tel: 021-107334, Email: [email protected],
Web: http://www.idt.mdh.se/~ael01/
Kontaktperson på CC-Systems: Stefan Rönning

Relaterad information:
----------------------
* Kort introduktion till statisk tidsanalys:
http://www.idt.mdh.se/~ael01/WCETInfoFolder.pdf
* CC-Systems hemsida: http://www.cc-systems.com
* AbsInts hemsida: http://www.absint.com
* Rapport från ett liknande exjobb mot Enea OSE:
http://www.idt.mdh.se/~ael01/ISOLA2004/ISOLA2004.pdf

Rekommenderade kurser: (inga direkta krav dock)
------------------------------------------------
Realtidssystem, operativsystem, kompilatorteknik,
inbyggda system, hårdvaruarkitektur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.