Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-20

Konsekvenser av satsning på bättre stadsmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tekniska förvaltningen vid Örebro kommun har ansvar för vatten, avlopp, avfallshantering, vägar och trafik. Parkfrågor samt kommunens vagnpark ligger också inom ansvarsområdet.

Inom vårt området Gata och trafik behöver vi undersöka:
1. Bullerreducerande åtgärder, estetiskt utformade och anpassade till stadsmiljö .
2. Konsekvenser av att införa 30 km/h i Örebro stad.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.