Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Kvalitetsbristkostnader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vallviks Bruk AB är ett massabruk som tillverkar långfibrig sulfatmassa. Den totala produktionkapaciteten uppgår till drygt 194 000 ton massa per år. Bruket ingår i Rottneroskoncernen som består av fem tillverkningsenheter i Sverige och en i Spanien, vedförsörjningsorganisationer i Lettland och Portugal samt marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Koncernens massafabriker uppträder gentemot marknaden med en gemensam profil under varumärket Rottneros. Läs mer på vår hemsida www.rottneros.com

Frågeställning:
Undersökningar visar att kvalitetsbristkostnaderna i de flesta industriföretag uppgår till mellan 20 - 40 % av den totala kostnadsmassan. Hur stor del av Vallvik Bruks kostnadsmassa består av kvalitetsbristkostnader, dvs vad är besparingspotentialen för ett förbättringsprogram med syfte att eliminera kvalitetsbristkostnaderna? Besparingspotential i hela koncernen?

Frågeställningen delas lämpligtvis upp i flera uppsatser/ex-jobb och kan resultera i uppsatser på allt mellan 5 p (kvalitetsbristkostnaderna i viss process el på viss avdelning) - 20 p (kvalitetsbristkostnader i produktionsprocessen el bruket).


Önskad utbildningsprofil i prioritetsordning:
1. Industriell ekonomi
2. Ekonomi m inriktning på ekonomistyrning
3. Processingenjör papper/massa m ekonomisk grund

Profil är beroende av uppsatsens omfattning/inriktning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.