Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-30

Energibesparing (Hofors)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hoo Timber är ett företag som sysslar med förädling av trävaror till byggnadsindustrin och byggmaterialhandeln. Vi hyvlar ca 25-30 000 kbm sågade trävaror årligen. Våra hyvlade trävaror går i huvudsak på export till Tyskland och Norge. Företaget har nio anställda.

Målsättningen med projektet är att undersöka möjligheterna till återanvändning av restprodukter från hyvleriet för uppvärmning och ev. elproduktion.

En energibalans kommer att behöva göras, undersökning av energibehov, kartläggning av elenergi till de olika maskinerna etc. Även framtida behov bör utredas. Undersökningen skall omfatta huruvida man kan installera en ny pannanläggning eller om man kan bygga om den befintliga. Kommer återanvändning av avfall att räcka eller kommer stöd att behövas av annan energi?

Miljöpåverkan av denna förändring måste även undersökas. Nya utsläpp, vilken rökgasrening kommer att behövas, vilka utsläpp kommer att minskas, transporter, dagens oljeeldning etc.

Kommer det att bli någon vinst i slutändan, ekonomisk eller ur miljösynpunkt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.