Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-25

Kvinnor som förebilder i teknikhistorien

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kvinnor har medverkat i teknikhistorian, men av olika omständigheter har deras medverkan blivit mindre synlig för eftervärlden än mäns medverkan. Margaret Alics lyfter i ¿Arvet efter Hypatia¿ fram mindre känd kunskap om kvinnor inom vetenskapen. I ¿Forskning med förhinder¿ av Sylvia Benckert och Else-Marie Staberg kan vi läsa om sex kvinnliga naturvetares väg genom livet. Ann-Christin Nyberg har i rapporten ¿kön och teknik förändring¿ skrivit om svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 ¿ 1998. Att synliggöra kvinnors historia får betydelse för flickor och pojkar i skolan, för kvinnor och män i arbetslivet och för regional tillväxt.

Ett examensjobb inom det här området kan vinklas antingen mot skolan eller mot arbetslivet. Det kan ha ett nationellt eller regionalt/lokalt perspektiv.

Tre teman som kan vara intressanta:
- Kvinnor i teknikhistorien
- Förebilders betydelse för tekniklärande
- Teknik och genus


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.