Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-30

Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Produkter och tjänster med bra miljöprestanda har goda möjligheter att nå stort genomslag på marknaden. Innovatum arbetar med att genom bland annat design och strategisk kommunikation medverka till en sådan utveckling. Några av våra utmaningar är till exempel missuppfattningar/förutfattade meningar om sådana produkter. Företagen saknar många gånger kompetens och resurser inom kommunikation för att kunna lägga upp en effektiv kommunikationsstrategi. Målgrupperna är inte identifierade och inte heller kanalerna etc. Samhället har heller inte alltid varit strategisk i sin kommunikation av miljöprodukter och miljövänligt beteende. Inte så sällan har miljövänligt beteende kommunicerats/uppfattats som tråkigt, dyrt, präktigt, fult, grått.

Innovatum har valt ut några produkter för att de bedöms ha goda möjligheter att nå marknadsframgångar om bl a kommunikationen av produkten förbättras. Produkterna har stora miljöfördelar.

Studenterna kommer att få tillgång till en person med lång erfarenhet inom affärsutveckling: Ingemar Dahlqvist samt en person med erfarenhet från dels miljöutveckling och dels projektledning: Karin Stenlund. Dessutom finns möjlighet att diskutera frågeställningarna med industridesigner som har vana av att med hjälp av form och färg kommunicera produkters kärnvärden.

Ersättning för studenternas resor utgår.

Uppgift:
Genomföra en analys av kommunikationspotentialen hos en produkt med stora miljöfördelar. En möjlig teori att basera arbetet på kan vara teorin om de fyra P:na.

Arbetet kan genomföras genom att intervjuer med lämplig person inom företaget genomförs, intervjuer med affärsutvecklare som finns inom projektet, intervjuer med konsumentföreträdare samt genom inläsning av material inom området  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.