Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-02

Affärs- och kvalitetsutveckling av enskilda turistanläggningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EXPO Hagfors skall bland annat arbeta för att de i kommunen verksamma turistföretagen utvecklas på ett bra sätt. EXPO vill medverka i arbetet med affärs- och kvalitetsutveckling på enskilda anläggningar, stugbyar, vildmarksföretag, etc. i Hagforsregionen - allt syftande till att öka kvaliteten på produkterna. EXPO Hagfors samlar för närvarande in uppgifter om vilka företag som vill delta i arbetet. Tillsammans med EXPO Hagfors och det enskilda företaget arbetar ni tillsammans fram affärs- och kvalitetsplaner. Se mer under www.expohagfors.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.