Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Senserby i Kalv ¿ en social innovation!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Senser står för Senior Service och riktar sig till målgruppen 55+. En Senserby är en livsmiljö där såväl boende som utrymme för egen verksamhet och bidrag till den lokala utvecklingen förekommer. Det handlar om att gå från ett aktivt liv som anställd till ett (än mer?) aktivt anställningslöst liv.

En etablering av en Senserby i Kalv, Svenljunga kommun har planerats sedan en tid tillbaka. Medel har sökts till en förstudie och det är där Din hjälp är värdefull!

Förstudien syftar till att:
§ Utreda möjligheterna att etablera en Senserby i Kalv med avseende på placering, arkitektonisk utformning, tillväxt- och utvecklingspotential, relaterad service, finansiering och marknadsanalys.
§ Utveckla en strategi för det kommande arbetet med förverkligandet av en Senserby i Kalv.
§ Utveckla ett kommunikativt material för det fortsatta förankringsarbetet.

Komplexiteten i projektet består i mångt och mycket av att det är ett stort projekt, ur den lokala ekonomins synvinkel men också att målgruppen är så mycket bredare än kund och användare. Det är politiker, tjänstemän, samhällsdebattörer m fl som skall påverkas.

Hur påverkas den lokala ekonomin i Kalv av att en Senserby etableras?
En analys av målgruppens önskemål, krav och förutsättningar.
Hur kan finansieringen av en Senserbyetablering ske?
Hur skall en etablering kommuniceras med respektive målgrupp?

¿är några av de frågeställningar vi gärna vill ha svar på, men det finns så många fler!!!

Som du förstår är det inte enbart en kompetens vi behöver, utan ett brett spektra av olika profiler. Vi tror, att om Du känner intresse inför och engagemang för frågan så är Du rätt person för uppdraget!

Om du känner att något av ovanstående områden verkar intressant eller om Du har egna idéer så är Du välkommen att höra av Dig!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.