Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-07

Ramverk för tunna mobila klienter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målbild

Ibitec har idag ett komponentramverk för att bygga web-baserade lösningar för tunna klienter. Slutmålet för utvecklingen är att Ibitec ska kunna erbjuda samma lösningar även för mobila tunna klienter. Arbetet skall utreda konceptuella och tekniska skillnader mellan fasta och mobila klienter samt ge ett förslag på hur dagens komponentramverk bör förändras för att även stödja mobila tunna klienter. Som ett delmoment ingår även att införa den föreslagna förändringen i ett antal komponenter samt att utveckla en prototyp för att visa att förändringen fungerar i praktiken.

Vad är Ibitecs komponentramverk?

Ibitec använder idag ett komponentbibliotek kallat TWF (Thin client Web Framework), när web-baserade lösningar ska byggas. Biblioteket innehåller serverbaserade komponenter för att hantera inloggning, säkerhet, grafisk layout etc. Det innebär att en betydande del av nya system kan hämtas från dessa komponenter vilket minskar tiden för utveckling och bugrättning samt förhöjer kvaliteten.

Vilka verksamheter är i behov av mobila klienter?

Web-baserade lösningar utvecklas idag oftast med målet att de ska användas på en normalstor datorskärm. Om det finns krav på att lösningen även ska kunna användas på mobila (d.v.s. små) terminaler, så innebär detta en betydande merkostnad i form av specifik utveckling för den mobila terminalen.
Om komponentramverket kan hantera skillnaden mellan stora och små terminaler kan man istället erbjuda denna funktionalitet med liten eller ingen merkostnad till kunder som kan vara i behov av mobila klienter. Dessa kunder kan hittas bland företag vars medarbetare ofta befinner sig ¿ute på fältet¿, ¿på golvet¿, ¿på väg¿, eller helt enkelt behöver direkt och enkel åtkomst till organisationens information och tjänster.

Framgångsfaktorer

För att det förändrade komponentramverket i slutändan ska bli lyckat och bli ett bra stöd vid utveckling av nya lösningar har följande framgångsfaktorer identifierats:

¿ Enkelhet
o Utveckling: Det ska vara enkelt att bygga lösningar som ser bra ut både på stora och små terminaler.
o Underhåll: Enhetlig administration och uppdatering av innehåll oberoende av enhet.

¿ Kostnad
o Arkitektur: Samma serverkomponent ska kunna användas både för stora och små terminaler.

¿ Långsiktighet
o Standarder: Lösningarna baseras på etablerade standarder som Java, .NET, XML och Web Services
o Arkitektur: Arkitekturen gör att systemet kan dra nytta av de uppgraderingar som görs av underliggande plattform.

Studenten bör ha erfarenhet av .NET och C#.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.