Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-17

Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Två examensarbeten i samarbete mellan
Vattenfall Koncernstrategier och Avdelningen för industriella informations- och styrsystem, KTH

Det Sverige-baserade, multinationella energibolaget Vattenfall utreder för närvarande de informationssäkerhetsrelaterade konsekvenserna av en tätare integration av IT-infrastrukturen mellan de i koncernen ingående länderna. Av specifikt intresse är de tjänster som kallas katalogtjänster, exemplifierade av Microsofts Active Directory. Som en del av denna utredning ingår två examensarbeten, fokuserade på de säkerhetsrelaterade konsekvenserna.

Uppgiftsbeskrivning
Det ena examensarbetet fokuserar på de tekniska säkerhetsaspekterna medan det andra riktar in sig på de organisatoriska aspekterna. De två jobben förväntas genomföras parallellt. Följande upplägg är föreslagna för exjobben:

Steg 1: Utvärderingskriterier för säker integration
Examensarbetarna studerar litteratur, intervjuar säkerhetsexperter och relevanta personer på Vattenfall för att identifiera de viktigaste utvärderingskriterierna för en säker teknisk respektive organisatorisk lösning på integrationsuppgiften.

Steg 2: Kartläggning av Vattenfalls system och organisation
En modell över relevanta delar av Vattenfalls nuvarande och planerade tekniska och organisatoriska arkitektur skapas med intervjuer, dokumentstudier och observationer som grund.

Steg 3: Applicering av utvärderingskriterier
Den modellerade arkitekturen utvärderas med hjälp av utvärderingskriterier från Steg 1.

Steg 4: Resultatanalys
Resultaten av utvärderingen analyseras med avseende på relevans och trovärdighet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.