Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-19

Elektrisk nagelfil

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Teknikens förutsättningar

Nagelfilens tekniska förutsättningar för att klara funktion och därmed kundnytta och ekonomi är grundläggande för marknadsbedömningar och val av strategi. Vi bedömer det som mycket sannolikt att de små elektriska motorer som finns tillgängliga idag väl klarar att driva filbandet i nödvändiga hastigheter och under lång driftstid. Minimala, kraftfulla, uppladdningsbara batterier med tillräcklig kraftkälla för elmotorn finns också tillgängliga på marknaden i dag. Prototyparbetet går således ut på att konstruera en funktionell kassett för filbandet. Vi bedömer att det är möjligt att köpa in delarna, elmotor, batteri, filband och hölje för väl under 100 kronor, efter utvecklingskostnader.

Substitut, liknande produkter och konkurrenter

Den elektriska nagelfilens substitut är självklart de produkter som idag används vid nagelvård: manuell nagelfil, sax och ¿clip¿. Enligt PRV´s tekniköversikt vet vi att det finns liknade produkter som patentsökts men ingen med vår tekniska lösning med utbytbar kassett. Dessutom var dessa produkter större och otympligare i sin konstruktion. Ingen av dessa finns heller i produktion.

Vi söker en maskiningenjör eller motsvarande utbildning för att ta fram en prototyp till en elektrisk nagelfil.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.