Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-02

Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Framtidshyttan är namnet på det nya EU-projekt som drivs av Norbergs och Fagersta kommun i samarbete med ett stort antal lokala föreningar. Syftet med Framtidshyttan är att göra trakten mer attraktiv att leva, besöka och arbeta i. Metoden är att stödja det lokala föreningslivet med att skapa och utveckla besöksmål och verksamheter med direkt anknytning till det industrihistoriska kulturarvet.

Området Karlberg - Nya Lapphyttan är ett besöksmål inom Ekomuseum Bergslagen och har mycket stor utvecklingspotential. Nya Lapphyttan är en världsunik fullskalerekonstruktion av en medeltida järnindustri och kan utvecklas till en stor attraktion och locka många besökare till trakten.

Verksamheten vid Nya Lapphyttan skall ges en bred förankring med utgångspunkt i fullskalerekonstruktionen som genom praktiskt genomförda experiment visar järnframställningens alla moment från malm till färdiga föremål. Verksamheten vid Nya Lapphyttan skall inrymma både kunskapsuppbyggnad-forskning-experiment-förmedling-kursverksamhet.
Hemsida - www.framtidshyttan.com

Exjobb:
Uppdraget går ut på att genomföra en omvärldsanalys för verksamheten. Det finns intresse för att uppnå en större spridning av antalet inbokade visningar under hela året. Företag är en målgrupp som Framtidshyttan vill satsa mer på i framtiden. Nya idéer på hur verksamheten ska profileras och vidareutvecklas behövs.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.