Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-15

Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gävle Energi är ett mångsidigt företag med goda framtidsutsikter. Nöjda kunder och stolta medarbetare är centrala byggstenar i vår verksamhet.
Via effektiva och säkra system levererar våra ca 180 anställda el,- värme- och bredbandstjänster till företag och privatpersoner - dygnet runt, året om!

Gävle Energi äger, driver och underhåller Gävles elnät. Vi ansluter kunder till elnätet och transporterar el till hushåll, kontor och industrier. För att vi ska lyckas hålla en god servicenivå till våra kunder måste nätet ständigt servas, underhållas, drivas och byggas ut. Detta innebär stora kostnader samtidigt som intäkterna från våra kunder är reglerade genom fastställda tariffer.

Kartläggning och analys av våra logistikprocesser
Vi skulle vilja att en student inom ramen för ett exjobb/examensarbete, genomför en nulägesanalys av nuvarande arbetsrutiner och logistikprocesser inom Gävle Energi och affärsenheten elnät.

Syftet är att finna nya lösningar och alternativ som minskar logistikkostnaderna och ökar lönsamheten hos våra i dagsläget mindre lönsamma kunder.

Hur kan vi effektivisera logistikprocesserna och öka lönsamheten hos alla våra kunder samtidigt som vi bibehåller/förbättrar vår service och kvalitet?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.