Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-11

Miljöbelastningsberäkning på byggmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget håller på att expandera inom EU och behöver kunna styrka att en produkt i EPS kan vara mycket miljövänlig. Enligt företagets egna beräkningar är ett hus byggt med materialet mycket miljövänligare än en traditionell villa av trä. Men företaget önskar en oberoende granskning av sina påståenden.

Uppgiften blir att göra en miljöbelastningsberäkning matrialet under dess livstid i en byggnad. Beräkningen kan även inkludera en jämförande studie med hus som byggs i trä.

Arbetet ska helst baseras på en metod eller standard så att siffrorna i studien lätt går att jämföras och förstås. I arbetet kommer innebära kontakter med många olika parter för att arbetet ska bli så oberoende som möjligt.

Företaget som ligger i Göteborg har kontaktat Miljöbron för rekryteringen till detta examensarbete. För mer information kontakta http://www.miljobron.se
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.