Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Kunskapsöverföring (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Fäbodmat och Matkultur är ett projekt som syftar till att göra fäbodbruket attraktivt för nuvarande fäbodbrukare och att göra det möjligt att rekrytera nya brukare. Projektet ägs av Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg och initierades av Gävleborgs Fäbodförening. Huvudfinansiärer är Intryck Hälsingland och Länsstyrelsen Gävleborg.

Frågeställning
Väldigt mycket av den praktiska kunskapen på fäbodarna håller på att gå förlorad, eftersom den inte längre förs vidare till nästa generation på samma sätt som tidigare. Hur ska man hitta metoder att föra över sådan kunskap till yngre människor, som kanske aldrig varit på en fäbod. Det gäller dels de praktiska kunskaperna, men det gäller också ett tänkande som behövs för att de nya ska förstå vad de gamla menar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.