Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Gemensam logotyp (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Fäbodmat och Matkultur är ett projekt som syftar till att göra fäbodbruket attraktivt för nuvarande fäbodbrukare och att göra det möjligt att rekrytera nya brukare. Projektet ägs av Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg och initierades av Gävleborgs Fäbodförening. Huvudfinansiärer är Intryck Hälsingland och Länsstyrelsen Gävleborg.

Frågeställning
Idag finns ingen gemensam marknadsföring av länets fäbodar och dessas produkter. Om man kunde hitta en gemensam logotyp, kanske man kan ha gemensam marknadsföring t ex på mässor mm. Hur ska en sådan logga se ut och vad ska den stå för? Hur ska den användas, t ex på ostar eller andra produkter? Hur ska loggan kompletteras med gemensam information? Och vilken kompletterande information behövs på produkterna eller vid marknadsföringen av den enskilda fäboden?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.