Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Marknadsföring av fäbodar (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Fäbodmat och Matkultur är ett projekt som syftar till att göra fäbodbruket attraktivt för nuvarande fäbodbrukare och att göra det möjligt att rekrytera nya brukare. Projektet ägs av Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg och initierades av Gävleborgs Fäbodförening. Huvudfinansiärer är Intryck Hälsingland och Länsstyrelsen Gävleborg.

Frågeställning
Vilka målgrupper ska man försöka nå? Hur når man dem? Är de målgrupperna priskänsliga? I så fall i vilken utsträckning? Vilket budskap ska man komma med? Behövs olika budskap till olika målgrupper? Vilka kanaler ut ska man välja?
Ska man ha olika koncept på olika fäbodar? Lågprisalternativ? Exklusivt alternativ??

Verkar detta intressant? Hör av dig så får vi prata mer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.