Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-07

Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MedicHus är en kommunal förvaltning med uppdrag att förvalta fastigheter för äldre och funktionshindrade samt att förvalta och utveckla Lillhagsparken.

MedicHus har ca 150 medarbetare inom yrkeskategorier administration, fastighetsteknik samt fastighetsskötare och städpersonal. Verksamheten är till stor del samlad på Lillhagsparken 13, men vi har också två enheter som ligger utanför Lillhagsparken i anslutning till Toftaåsens äldreboende samt Bagaregårdens äldreboende.

MedicHus medarbetare kommer från ett tjugotal olika nationer och det finns många språkgrupper representerade.

MedicHus är en relativt ung förvaltning som har sitt ursprung i sjukvårdens byggnads- och tekniska avdelningar. 1997 blev MedicHus en egen förvaltning som genomgick stora förändringar i samband med Västra Götalandsreformen 1999. Efter VGR-reformen förändrades också kommunens struktur när det gäller fastighetsförvaltning och MedicHus fick det samlade ansvaret för boende för äldre och funktionshindrade.

Intern information finns i form av personaltidning (delas ut på jobbet) samt material som främst är databaserat. Arbetsplatsträffen är den vardagliga samlingsplatsen för utbyte av information

Vi har aldrig gjort någon utvärdering av våra kommunikationsinsatser.
Det skulle därför vara intressant att få utvärderat:
Vad tycker medarbetarna om den interna informationen?
Har man den information som behövs?
Finns det något som saknas eller något som kan bedömas som överflödigt?
Kan man påverka innehållet i arbetsplatsträffen?
Är personaltidningen uppskattad? Är innehållet ¿rätt¿ och trovärdigt m m.

Vi vill helst att examensarbetet skrivs på svenska och att studenten/erna också behärskar talad svenska väl då intervjuer med anställda blir aktuellt.

Den som åtar sig detta exjobb kan räkna med stöd och hjälp av informationsansvarig Karin Holmgren.

Mer information om vår förvaltning finns på vår hemsida http://www.medichus.goteborg.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.