Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-12

Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilka företag/verksamheter i Sverige monterar dieselmotorer i den slutprodukt man tillverkar?

Vilka fabrikat/modeller av dieselmotorer använder dessa företag/verksamheter idag?

De verksamheter som avses i denna undersökning är sk OEM, dvs kunder som producerar maskiner/fordon etc där dieselmotorn ingår som en komponent i slutprodukten. Slutanvändare tex grävmaskinsägare ingår således inte i undersökningen.


DEUTZ Nordic AB är ett dotterbolag till tyska DEUTZ AG. DEUTZ är världens äldsta tillverkare av dieselmotorer för såväl industriellt som marint bruk. Våra kunder återfinns inom samtliga applikationsområden. Vi önskar bredda vår kännedom om den svenska marknaden genom ovan nämnda marknadsundersökning.

Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och filial i Göteborg.

Kontakta oss för vidare information!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.