Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Optimerat spel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Optimization Partner (OP, www.optimizationpartner.se) har utvecklat en
modell och ett koncept för spel (dobbel) där spelaren kan ha fördel av att vara kunnigare eller ha mer erfarenhet inom området än vad det övriga spelkollektivet har. Exempel på sådana spel är V75 och stryktips.

För att utveckla detta koncept erbjuder vi nu fyra stycken examensarbeten inom områdena
- optimering alternativt teoretisk datalogi,
- matematisk statistik,
- datalogi med inriktning på användargränssnitt,
- industriell ekonomi.

Ingen ersättning utgår. Vi vill gärna att exjobben utförs under hösten 2004 och att alla fyra arbetena sker parallellt. Sista ansökningsdag är 6 september 2004. Skicka din ansökan med komplett betygsutdrag till vår kontaktperson Stefan Feltenmark, [email protected] Vi beskriver kort dessa examensarbeten nedan.

Optimering alt. teoretisk datalogi
----------------------------------
Modellen, som OP utvecklat och som konceptet bygger på, involverar ett kombinatoriskt
optimeringsproblem som förefaller svårt att inom rimlig tid lösa till
optimum. Vi vill att exjobbaren studerar detta problem och implementerar en eller flera lösningar som effektivt kan lösa detta problem tillfredsställande. Aspekter som är intressanta är minnesåtgång, tidsåtgång och lösningskvalitet. Lösningarna skall implementeras i objektorienterad Java.

Matematisk statistisk
---------------------
En viktig input till OPs modell är hur det övriga spelarkollektivet spelat. Spelbolagen lämnar typiskt bara ut en ofullständig statistik över detta. Vi vill att en exjobbare studerar hur man bäst utnyttjar den statistik som finns tillgänglig för att få den indata som modellen kräver.

Datalogi
--------
Modellen kommer att behöva lösas med hjälp av dator. Det kan också komma att krävas ganska stora datorresurser, varför själva lösandet eventuellt måste utföras på en beräkningsserver. Det är dock önskvärt att användaren kan använda en handdator, alternativt en 3G-telefon för att hantera de genererade systemen och följa upp resultaten under spelets gång.
Man bör dock också kunna komma använda ett vanligt web-gränssnitt. Denna
problematik vill vi ha en ex-jobbare som utreder och i möjligaste mån
implementerar i Java. Intressant är också att belysa hur informationen
angående spelet bäst presenteras i de olika datormiljöerna (PC och PDA).

Industriell ekonomi
-------------------
Vi vill att en exjobbare gör en konkurrent- och marknadsanalys. Viktiga saker som bör belysas är - hur stor är den inhemska och den internationella marknaden, - olika prissättningsprinciper, - olika marknadsföringskanaler, - konkurrenter, -hur bör produkten lanseras, - vilka är lämpliga partners för OP.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.