Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-04

Examensarbete inom industriell visualisering och möjliggörande teknologier i Göteborgsregionen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Business Region Göteborg (BRG), ett kommunalt bolag som arbetar mot näringslivet för att skapa tillväxt - http://www.businessregion.se.
BRG har inlett satsningar inom ett visualiserings- och dataspelskluster och söker tillsammans med IT-Universitetet och industrin 1-2 studenter för examensarbete.
Arbetet fokuserar på kartläggning av visualiseringsbranschen.
Undersökningen avses omfatta:

- Kartläggning och nulägesbeskrivning av visualiseringsbranschen främst i Göteborgsområdet, men även inom andra regioner. Företag och produkter, samt aktuell forskning.
- Beskrivning av värdekedjan inom visualiseringsbranschen.
- Göteborgsregionens styrkor och svagheter inom visualisering, d v s benchmarking mot andra regioner med stark visualiseringsindustri.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.