Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-10

Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Akelius
Akelius Fastigheter AB är Sveriges största privata bostadsbolag. 2003 köpte Akelius det då börsnoterade fastighetsbolaget Mandamus Fastigheter AB. Efter konsolideringen förvaltar Akelius 25 000 lägenheter. Fastigheternas marknadsvärde beräknas till 15 miljarder kronor.

Inom Akeliusgruppen ingår ett försäkrings/finansbolag. Akelius Insurance Public Ltd har 65 000 kunder och förvaltar fem miljarder kronor. Vi är intresserade av att undersöka om våra kunders syn på Akelius skiljer sig åt och varför.

Marknadsundersökning
Hur uppfattar våra kunder Akelius som hyresvärd, som företag?
Skiljer sig synen åt mellan kunder till Akelius Fastigheter och Akelius Insurance och i så fall varför?

Riskanalys för bostadsföretag
Analys av ett bostadsföretags risker
Vilka möjligheter finns det att minska de finansiella riskerna, utan att förändra soliditeten, till nuvarande kostnad.

Vi är intresserade av att löpande ta emot studenter som gör uppsatser eller exjobb inom företagsekonomi, nationalekonomi, fastighetsekonomi och marknadsföring.
Vi önskar att uppsatserna skrivs lägst på kandidatnivå.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi ser också gärna att studenterna kommer med egna förslag.

http://www.akelius.se
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.