Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Hur uppfattas Akelius Fastigheter idag som hyresvärd, företag och finansbolag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Akelius Fastigheter köpte under 2003 upp det då börsnoterade fastighetsbolaget Mandamus fastigheter. Under 2004 har det skett en sammanslagning av de två organisationerna.

Idag är det nya Akelius Fastigheter sveriges största privata bostadsföretag. Akelius har 25 000 lägenheter i södra och mellan Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm, markandsavdelningen finns i Göteborg. För mer infon se http://www.akelius.com/index.htm

Det har skett stora organisationella förändringar i bolaget och vi undrar hur våra kunder upplever dessa förändringar samt hur våra kunder uppfattar Akelius som hyresvärd, företag. Hur skiljer sig våra kunder åt? Vad är det som är viktigt för våra kunder?

I Akeliusgruppen ingår Akelius Insurance Public Ltd, ett försäkrings/finansbolag. Akelius Insurance har 65 000 kunder och förvaltar fem miljarder kronor.

Vi undrar om våra kunders syn på Akelius Fastigheter stämmer överens med våra kunders syn på Akelius Insurance, var synen skiljer sig åt och varför.

Vi önskar att uppsatsen skrivs på lägst kandidatnivå.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.