Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-04

Logistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rekal Svenska AB utvecklar, tillverkar och marknadsför disk-, rengörings- och desinfektionssystem för storförbrukare och professionell användning. Våra kunder är hotell, restauranger inom privat sektor samt sjukhus, skolor inom offentlig sektor. På den svenska marknaden är vi rikstäckande med en marknadsorganisation som för närvarande omfattar ett tretiotal distriktsansvariga uppdelade på fyra regioner. Huvudkontoret med utvecklings- och produktionsanläggning samt centrallager finns i Gnesta, ca 70 km sydväst om Stockholm. Distributionen till kunderna sköts dels med direktleveranser från Rekals centrallager men även via 15 regionala lager i hela landet.


Rekal vill nu se över distributionen och fastställa ramarna för den framtida logistikutformningen.

Bakgrunden till projektet är bl.a. dagens system med många lager medför problem som:
· Varan till kund finns på lager men inte alltid på rätt lager
· Svårigheter att kontrollera lagersaldon
m.m.

Målet är att minska den totala logistikkostnaden för Rekal samtidigt som servicenivån till våra kunder bibehålls eller förbättras.

Examensarbetet innebär en nulägesanalys av dagens lagerstruktur och distribution. Därefter analyser av olika framtida logistikalternativ.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.