Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-27

Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton är ett företag som har utvecklat mjukvara, produkter och tjänster sedan mer än tio år under olika varumärken. Verksamheten har det varit Digital TV, Interaktiv underhållning, konsultverksamhet samt två investmentbolag. Verksamheten har bedrivits främst i Europa. Företaget är idag ett konsortium med olika internationella kunder och partners. De senaste två åren har företaget drivit ett eget utvecklingsprojekt som har vuxit med ovan som bakgrund utan externa insatser och med vilket man avser att lansera med start i Skandinavien.

Bakgrund:
I och med en allt intensivare utbredning av datakommunikationsnätverken med allt fler användare och enheter uppkopplade skapas ständigt nya användningsområden och möjligheter, och utvecklingen sker i mycket rask takt. Fler användare betyder samtidigt en större belastning på den underliggande infrastrukturen och servrar som ska klara av att tjäna dessa nya klienter på ett tillfredställande sätt. Quality of Service (QoS) är ett välkant begrepp, men frågan är vad begreppet egentligen innebär för oss? Med avseende på en stadigt växande nätverksmiljö med allt fler Internet-anslutna enheter vet vi att det som idag anses tillfredställande service inte nödvändigtvis behöver vara det imorgon. Hur mycket trafik klarar vi av egentligen?

Uppgift:
Examensarbetet är en del i ett projekt och innefattar en studie av de tekniska förutsättningarna och de befintliga tekniska lösningarna gällande hantering av datakommunikation i distribuerade system. Inom ramen för examensarbetet utvärderas lämpliga designmönster för datorkommunikation från gällande förutsättningar. Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även utformning av ett ramverk för hantering av en växande belastning av den underliggande infrastrukturen.

Sökande bör ha ett genuint intresse och grundläggande kunskaper i nätverkskommunikation. Ansökan skall inkomma per post eller e-post: [email protected] och skall innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevet med ¿Design Patterns¿. Hör gärna av dig om du har frågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.