Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-15

Gemensam marknadsföring av Konstnärmuseer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sverige finns i storleksordning 500 s.k. konstnärsmuséer, dvs. muséer som kopplas till en enda konstnär och presenterande ett flertal av dennes konstverk. Konstverken kan avse konst (måleri, hantverk,..), musik, litteratur,.). Det typiska fallet är att konstnären bott i det som nu är museibyggnaden, och hans verk finns till beskådande ¿ eller uppförs (musik) där med jämna mellanrum. Dessa muséer utgör små företagande med ofta bara någon person anställd, som ofta arbetar delvis ideellt.
Med tillkomsten av Internet öppnar sig möjligheten att för dessa museer marknadsföra sig som grupp, bestående av liknande museer från hela landet. Olika turistorgan, resebyråer, privatpersoner skulle genom att gå in på en gemensam hemsida få tillgång direkt, eller genom länkning, till alla konstnärsmuséernas hemsida. På detta sätt skulle tillgängligheten ökas dramatiskt, och genom en bra uppläggning av hemsidan kan reseplaneringen hjälpas avsevärt för besökaren.

Uppsatsen torde bäst utföras av någon med brett intresse för upplevelseindustrin speciellt turism, informationsteknologi, kultur och företagsekonomi. Vid Mitthögskolan skulle inriktningarna ¿Upplevelseproduktion och turism¿ kunna passa extra bra, men vi kan se att andra inriktningar kan vara lämpliga också. Man kan också tänka sig en regional uppdelning av landet, så att vi har ett antal samtidigt pågående projekt för olika delar.


Huvudkontaktpersonen Staffan Gullander är professor i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet och Stockholms School of Entrepreneurship, med stort intresse för Upplevelseindustrin och kan därmed vara handledare för uppsatsen också vid behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.