Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-06

Produktutveckling/Kapacitetsnyttjande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi önskar en marknadsundersökning om det finns behov av legotillverkning och ev. nyproduktion. Nermans Märksystem AB är ett företag som säljer och underhåller märkutrustning till industrin.
Våra affärsområden är: sågverksindustrin, verkstadsindustrin och förpackningsindustrin. Vår produktion innefattar bl.a. tillverkningar av märkfärg för industrin. Vi har flyttat vår färgtillverkning till nya lokaler på Örsholmen och önskar att utöka tillverkningen med nya produkter.
Förslag på examensarbete är en marknadsundersökning och marknadsföring om ny inriktning i produktionen eller t.ex. legotillverkning. Vi har outnyttjad kapacitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.