Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-02

Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ta chansen att vara med att skapa ett nytt designspråk för trä!

I projektet Gröna Jobb kommer 5000 arbetslösa åren 2004-2005 att arbeta bland annat med att skapa rastplatser, broar, stugor och bryggor med material de kan bearbeta på plats.

1,6 miljarder är avsatt för projektet hos AMS och vi på LOGOSOL hoppas att en andel av de medlen kommer att finnas kvar efter Gröna Jobb i form av väl designade, miljöanpassade, säkra och handikappvänliga byggen.

Jämfört med andra trä-länder som Japan eller Tyskland är de träkonstruktioner som idag finns utomhus i Sverige t.ex. på rastplatser som regel mycket primitiva. Utvecklingspotentialen är stor!

På LOGOSOL har vi i 15 år arbetat med småskalig träförädling. Främst genom våra egna produkter ¿ det portabla lättviktssågverket Solosågen och vårt hyvelprogram som gör paneler och lister. Men också genom att ta fram nya konstruktioner tillsammans med arkitekter och våra kunder. Ett område vi experimenterat med är att bygga med färskt virke som spikas upp direkt när det är sågat utan tidskrävande torkning.

Vi söker en eller flera studenter som vill vara med och skapa en ny generation svenska träkonstruktioner, byggda av träd som fällts på plats och sågats till plank och brädor. Designprocessen gäller inte bara slutresultatet, utan hela arbetsprocessen ¿ från att trädet står på strandkanten till att den rullstolsbundne flugfiskaren tar sin första laxöring!

De konstruktioner projektet resulterar i kommer snabbt att byggas samman och användas. Vi hoppas få utbilda arbetslag inom ¿Gröna Jobb¿ projektet i de nya metoderna och konstruktionerna kommer att spridas i hela landet.

På Logosol i Härnösand har ni goda möjligheter att bygga och testa konstruktionerna och utvärdera dem utifrån virkesåtgång, funktion, tid för att bygga dem o.s.v.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.