Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-16

Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Med ökad återförsel av växtnäring från samhället ökar även risken för att sjukdomsframkallande mikroorganismer (patogener) följer med. Vi arbetar med övervakning av patogenförekomst och metoder för att reducera patogener i kretsloppsprodukter (tex Avloppsslam, rötrest och toalettvatten).
Nedan presenteras 4 förslag på aktuella examensarbeten.

Överlevnad av Sporbildande bakterier i olika material
Vid återförsel av organiska gödselmedel (avloppsslam, rötrest, gödsel) riskerar vi att sprida tåliga sporbildande bakterier som kan orsaka stora förluster för lantbruket, både med avseende på djurhälsa och på produktkvalitet. Vi vill undersöka dessa organismers överlevnad i olika material.

Behandlingars påverkan på sporbildande bakterier
Vid återförsel av organiska gödselmedel (avloppsslam, rötrest, gödsel) riskerar vi att sprida tåliga sporbildande bakterier som kan orsaka stora förluster för lantbruket, både med avseende på djurhälsa och på produktkvalitet. Vi vill undersöka dessa organismers tålighet mot olika behandlingar t.ex. kompostering, lagring, inblandning i jord och kalkning.

Överlevnad av patogena organismer beroende på material
Med återförsel av organiska gödselmedel följer risk för spridning av patogena mikroorganismer. För att kunna förutsäga risken med att återföra dessa material vill vi undersöka överlevnaden av patogena organismer tex Salmonella eller EHEC, samt risken för återväxt i olika material, t.ex. rötrest, jord, slam.

Överlevnad av patogena organismer beroende på behandlingsmetod
Med återförsel av organiska gödselmedel följer risk för spridning av patogena mikroorganismer. För att kunna förutsäga risken med att återföra dessa material vill vi undersöka effekten av olika behandlingsmetoder på överlevnaden av patogena organismer tex Salmonella eller EHEC, samt risken för återväxt i efter behandlingen, t.ex. rötning, kompostering, inblandning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.