Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-09

Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Bofors Dynamics är ett affärsområde inom Saab-gruppen. Vi arbetar med utveckling och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Verksamheten omfattar militära robotsystem, pansarvärnssystem och undervattenssystem. Sensorer som bygger på tekniker som radar, IR, laser, hydroakustik etc. ingår i våra vapensystem. Saab Bofors Dynamics har en lång historik med många exportframgångar, och exportmarknaden får en växande betydelse framöver. Internationellt positionerar vi oss i flera viktiga europeiska samarbetsprogram på robotområdet. Företaget är lokaliserat till Karlskoga, (huvudkontor), Linköping, Eskilstuna, Göteborg och Järfälla. Antalet anställda uppgår till ca 1 500.

Sektionen för Aerodynamik och Reglerteknik (RTKS3) i Karlskoga har ansvaret för aerodynamik och andra strömningstekniska beräkningar samt de flesta tillämpningar där någon form av styrning eller signalbehandling ingår.

Arbetet bedrivs på hög teknisk nivå i nära samarbete med andra företag, såväl nationellt som internationellt. För närvarande försörjer sektionen flera större utvecklingsprojekt med kompetens, samtidigt som det pågår en omfattande studieverksamhet emot framtida produkter.
Sektionen är 22 man stark och är organiserad under systemavdelningen.

Exempelvis arbetar våra Aerodynamiker med aerodynamisk design av missiler eller andra arbetsuppgifter med anknytning till (robot-) flygprestanda och flygmekanik. Dessutom utför vi aerodynamiska och strömningstekniska beräkningar med hjälp av bland annat CFD. I arbetet ingår även framtagning av aerodynamiska stabilitets- och styrningsunderlag.

Som Aerodynamiker deltar Du dessutom i planering och utvärdering av vindtunnel- och skjutprov, och får härigenom goda möjligheter att praktiskt validera Dina modeller och beräkningar (omsättning teori ¿ praktik).

Till vår hjälp har vi verktygen Fluent (CFD), AP02 (Aerodynamisk prediktion), IDEAS, Matlab, samt en rad egenutvecklade program.

Idag finns intresse av att flyga snabbt vid låga höjder. Under utveckling är bland annat HVM (Hyper Velocity Missile), där roboten under mycket kort tid accelererar upp till över Mach 5. Detta kommer att leda till hög aerodynamisk uppvärmning. Möjligheten att prediktera den aerodynamiska uppvärmningen korrekt är därför mycket viktigt. Anledningen till detta är att den aerodynamiska uppvärmningen påverkar den strukturella hållfastheten samt bidrar till den interna uppvärmningen, vilket har betydelse för bland annat elektronikkylning.

Uppgift:
1) Litteraturstudie med avseende på:
- Allmän teori för aerodynamisk uppvärmning
- Undersöka vilka olika beräkningsmetoder som finns.
- Undersöka vilka experimentella prov som gjorts.

2) Utvärdera de olika beräkningsmetoderna emot befintliga robotmodeller, samt jämföra dessa med befintliga experimentella prov.

Tjänstgöringsort: Karlskoga
Antal studerande: 1 st. Eventuellt går arbetet även att formulera att omfatta 2 st. studenter.
Lämplig tidpunkt: Start under hösten 2004
Form av redovisning: Skriftlig och muntlig

Lämplig studieinriktning: T , Y eller M med inriktning mot flygteknik och/eller strömningsteknik. Viktigt är bland annat kurser inom Aerodynamik.

Övrigt: Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning bland våra ingenjörer och ser därför gärna kvinnliga sökande.

Din ansökan med CV, betyg och övriga handlingar märkt Exjobb Aerodynamik skickas senast den 30 juli 2004 till:

Per-Anders Ivarsson
Saab Bofors Dynamics
Personalavdelningen
691 80 Karlskoga  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.