Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-30

Mapping och kvantifiering av proteaser vid eukaryot cellodling och vid nedströms processrening för produktion av rekombinanta proteinläkemedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Octapharma AB i Stockholm söker en X-jobbare till R&D avdelningen för framtagning av rekombinanta proteinläkemedel.
En viktig faktor vid framtagning av en processmetod för proteinproduktion är att förhindra att proteolys sker av produkten. Processmetoden ska anpassas så att lägsta möjliga proteolys sker. Arbetet innebär att sätta upp analysmetoder för spektrometrisk mätning av olika typer av proteaser och att använda dessa för mapping och kvantifiering av de proteaser som frigörs vid cellodling under olika förhållanden. Detta följs av analys av proteaser i fraktioner från olika reningssteg. Erhållna resultat är tänkta att senare användas för att söka optimera produktionsprocesser och produktkvalitet.


Förkunskapskrav: Kurser omfattande 20 poäng i biokemi eller bioteknik.

Projektet avslutas med en skriftlig rapport, samt ett seminarium på R&D avdelningen.

Planerad start: Hösten 2004

Arbetsplats: Stockholm, Hornsberg


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.