Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-04

Marknadsundersökning, digital video för skolbruk i Östersjöregionen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lärmedia Digital Pedagogik utvecklar och säljer system för digital lagring, distribution och presentation av video för skolbruk. Nu överväger vi att utöka vår marknad i Östersjöregionen och Norge.

Vi vill få en marknadsundersökning utförd. Undersökningen ska välja ut en eller två marknader i området för fortsatt anlys. Undersökningen ska studera marknadsstruktur, nytta, infrastruktur, marknadsstorlek, betalningsförmåga och juridiska aspekter i de olika länderna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.