Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-24

Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En av Sveriges största kvinnojourer söker en webbdesigner för att ansvara för den tekniska och layoutmässiga uppbyggnaden av deras nya webbplats.
 
Den aktuella kvinnojouren är medlem i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. För mer information om kvinnojoursrörelsen, se www.roks.se.

Arbetet med webbplatsen kommer att bedrivas i projektform. Övriga projektdeltagare är två projektledare/journalister, en illustratör, flera översättare, eventuella andra konsulter för teknik såsom ljud och bild, samt ansvariga från kvinnojouren.
 
Webbplatsen ska byggas efter önskemål från projektledarna, en grundidé finns redan för sidan. Den ska enkelt gå att administrera via ett publiceringsverktyg eller en liknande funktion. Inga pengar för att köpa in programvaror finns att tillgå. Webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad.
 
Detta är en chans att få ett seriöst och omfattande examensarbete, samtidigt som du får en inblick i denna viktiga fråga - att motverka mäns våld mot kvinnor - och den verksamhet som Sveriges kvinnojourer driver. Ingen regelrätt ersättning kommer att utgå, då kvinnojourer arbetar ideellt och icke vinstdrivande.
 
Ditt arbete kan ske från valfri plats i Sverige. Projektet kommer att pågå under hösten, med beräknad deadline kring jul 2004.
 
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt på vår e-post.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.