Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-31

Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänt
I över 35 år har Leine & Linde koncentrerat sig på en sak - att utveckla och tillverka pulsgivare som klarar de allra tuffaste krav som varje användare ställer. Därför kan vi idag erbjuda ett brett sortiment inkrementella och absolutkodade pulsgivare med en tydlig koncentration till robusta produkter och kvalitet in i minsta detalj. Det är givare som står för högsta tillförlitlighet år efter år, i arbetsmiljöer där vibrationer, smuts, kyla eller andra svåra förhållanden tillhör vardagen. Därför kan Leine & Linde infria mycket specifika individuella krav.

Vi anpassar våra givare i sortimentet exakt efter kundernas behov av pulstal, elanslutningar, spänning, kåpor etc. Därför finns morgondagens teknik redan idag i Leine & Lindes produktutbud. Vi satsar på avancerad utveckling av intelligenta givare med inbyggda mikroprocessorer, nya specialfunktioner och med anpassningar till olika fältbuss-system. Det gör att vi ännu bättre kan möta behoven av allt effektivare och driftsäkrare maskiner och automationer.

Uppgiftbeskrivning

Steg 1: Studenten skall undersöka och utreda de krav som ställs på en säkerhetsklassad komponent för användning i industriella applikationer. En sammanställning av reglerverk, tillämpliga certifieringar och certifierande organ bör presenteras.

Steg 2: Studenten skall utifrån ett marknadsperspektiv försöka finna lämpliga metoder och mätprinciper för kunna framställa en produkt enligt erfarenheterna från steg 1. Vidare bör teoretiska lösningar presenteras och granskas.

Steg 3: Produkten specificerad i steg två kan realiseras i en prototypkomponent.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.