Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Vegetationens betydelse för lokalklimatet i Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är välkänt att vegeterade områden inom den urbana miljön är svalare än sin omgivning. Detta är en effekt av att en del energi åtgår för avdunstning/transpiration i stället för uppvärmning av luften. Det är dock fortfarande oklart vilken effekt denna temperatursänkning har på lokalklimatet i de kringliggande uppbyggda områdena.

Exjobbet:
Observationer av lufttemperatur och vindhastighet i profil från ett vegeterat område till det kringliggande uppbyggda området. Sammanställning av data, statistisk analys samt eventuellt småskalig meteorologisk simulering av området. Studien förväntas ge en bild av i vilken omfattning ett grönområde påverkar sin omgivning inom den urbana miljön.

Lämplig bakgrund är att du studerat meteorologi eller geovetenskap med klimatologisk inriktning. Även andra likvärdiga utbildningar kan vara lämpliga.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.