Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-13

Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar.(Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att göra en utvärdering och jämförelse av skärgeometriska förhållanden på sk dubbeländade vändbara stickstålsskär medelst bearbetningstester. Skärgeometrierna och de spånor de alstras skall studeras i ett antal bearbetningstester omfattade instickssvarvning samt svarvning i sidled. i en rad olika material.
Syftet med testet är att utvärdera och jämföra ett antal olika skärgeometriska utföranden vad avser spånformnings/brytningsförmåga i att antal olika bearbetningssituationer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.