Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-14

Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Bofors Dynamics är ett affärsområde inom Saab-gruppen. Vi arbetar med utveckling och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Verksamheten omfattar militära robotsystem, pansarvärnssystem och undervattenssystem. Sensorer som bygger på tekniker som radar, IR, laser, hydroakustik etc. ingår i våra vapensystem. Saab Bofors Dynamics har en lång historik med många exportframgångar, och exportmarknaden får en växande betydelse framöver. Internationellt positionerar vi oss i flera viktiga europeiska samarbetsprogram på robotområdet. Företaget är lokaliserat till Karlskoga, (huvudkontor), Linköping, Eskilstuna, Göteborg och Järfälla. Antalet anställda uppgår till ca 1 500.

Idag finns intresse av att flyga snabbt vid låga höjder. Detta kommer att leda till hög aerodynamisk uppvärmning. Möjligheten att prediktera den aerodynamiska uppvärmningen korrekt är därför mycket viktigt. Anledningen till detta är att den aerodynamiska uppvärmningen påverkar den strukturella hållfastheten samt bidrar till den interna uppvärmningen, vilket har betydelse för bland annat elektronikkylning.

Uppgift:
1) Litteraturstudie med avseende på:
- Allmän teori för aerodynamisk uppvärmning
- Undersöka vilka olika beräkningsmetoder som finns
- Undersöka vilka experimentella prov som gjorts
2) Utvärdera de olika beräkningsmetoderna genom att jämföra med eventuella experimentella prov.

Verktyg: IDEAS, Fluent
Lämplig studieinriktning: civilingenjör T
Tjänstgöringsort: Karlskoga
Start: augusti 2004

Din ansökan med CV, betyg och övriga handlingar märkt Exjobb Aerodynamik skickas till:
Per-Anders Ivarsson
Saab Bofors Dynamics
Personalavdelningen
691 80 Karlskoga

Välkommen med din ansökan senast 11 juni 2004.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.