Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-12

Miljösystemanalys för utnyttjande av askor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avfalls- och annan förbränning genererar askor som behöver få en avsättning. Olika tillämpningar har testats, såsom byggmaterial i vägar, konstruktionsmaterial på deponier, filler-material i betong m. m. Examensarbetet syftar till att utveckla en metod för att välja rätt användning ur miljösynpunkt inom den region där askorna genereras.


Metoden är en form av miljösystemanalys som utvecklas i ett doktorandprojekt på KTH. Uppsala län används som fallstudie.

De förväntade resultatet är en metod för strategisk miljöbedömning och en genomförd fallstudie för avsättning av askor i Uppsala län.

Examensarbetaren kommer att ingå i en projektgrupp med KTH och konsultföretagen Ecoloop och Ramböll.

Förkunskpaer inom miljösystemanalys/livscykelanalys är önskvärda

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.