Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-07

IR-kamerasystem för studier av skadade leder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Kroppens ledytor täcks av ett 1 ¿ 5 mm tjockt brosklager. Detta lager består till stor del av kollagenfibrer som skyddar de känsliga benytorna mot friktion och dämpar stötar. Ett skadat eller slitet brosklager leder därför till smärta i leden, något som är så vanligt att de allra flesta av oss har någon i sin närhet som drabbats. Förslitning ses ofta till följd av olika reumatiska sjukdomar, vilka bryter ned brosket gradvis. Nästan lika vanligt är det med skador på brosklagret, t.ex. till följd av idrottsolyckor. Fotbollsspelare utgör här en stor andel.

Den allra vanligaste diagnostiska ledundersökningen är artroskopi. Här går man in i leden med en form av kamerainstrument. Detta sker via ett litet snitt i huden och för ingreppet räcker ofta lokalbedövning. Läkaren kan på så vis betrakta ledytan och se om brosket är skadat eller om det är något annat som ger upphov till smärtan.

Vi har under en längre tid studerat optiska egenskaper hos brosk och underliggande ben. Vårt syfte är att utreda om man via lämplig omformning av artroskopet och/eller behandling av dess bilder kan förbättra möjligheten för läkaren att ställa korrekt diagnos. Viktiga egenskaper hos brosklagret är dess tjocklek och hur kollagenfiberstrukturen ser ut. I våra undersökningar har vi bland annat studerat brosk och bens absorptions- och spridningsegenskaper vid olika våglängder i det synliga området. Eftersom brosk till största del består av vatten, som absorberar som starkast i det infraröda området, har vi funnit starka indicier på att detta våglängdsområde är mer lämpat för brosktjockleksmätning.

Arbetets syfte och innehåll:

Vår grundforskning runt optiska egenskaper hos brosk och ben har givit oss en klar bild av hur ett instrument för diagnostisk bildgivning av ledytor bör utformas. Detta examensarbete består därför i att sätta upp ett IR-kamerasystem för studier av broskytor och jämföra bilder tagna med detta system med konventionella bilder tagna med synligt ljus.

Arbetets delar föreslås vara:

- Instudering, främst grundläggande biooptik, anatomi och fysiologi
- Förundersökning av alternativa uppsättningar, främst vägning mellan kommersiella IR-kameror och anpassade IR-ljuskällor och CCD:er
- Uppsättning av IR-kamerasystem för bildgivning av ledytor
- Fotografering och bildbehandling av optiska fantom och ledytor. I båda fallen är syftet att studera varierande brosktjocklek.
- Teoretisk förklaring via lämplig ljusspridningsmodell (t.ex. Monte Carlo)
- Rapportering

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper från civilingenjörsprogram inom fysik och mätteknik. Intresse för medicinsk teknik, särskilt mätteknik, biooptik och/eller bildbehandling.

Vad händer i projektet efter exjobbet:

Vid lyckat utfall blir nästa steg i projektet att kombinera bildsystemet med ett kliniskt artroskop. Slutresultatet kan bli en högst intressant kommersiell produkt och företagsetablering pågår. Systemet skulle även tjäna som plattform för vidare utveckling av kliniskt intressanta optiska mätningar på brosk.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.