Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-30

Naturresursplaner och restprodukter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Miljöbalkens 2 kap anger tydligt att naturresurser ska beaktas, återvinning och återbruk ska premieras. I de flesta naturresursplaner som finns förekommer dock bara traditionella material. Detta är olyckligt i flera meningar då möjligheten att alternativa material nyttiggörs begränsas dels med avseende på den allmänna kunskapen och dels med avseende på att de potentiella alternativen inte kommer med i den fysiska planeringen.

Syfte
Projektet syftar till att ta fram en förslag på innehåll för alternativa material i den fysiska resursplaneringen hos länsstyrelser och kommuner.

Metod
Inventera och beskriva olika naturresursplaner. Välja ut en region och inventera tillgången på restprodukter. Detta kan ske med stöd av SGUs databas. Förslag på resultatpresentation i den fysiska planeringen.

Förväntat resultat
Möjliggöra att material som sparar naturresurser kommer i fråga i den fysiska planeringen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.