Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Sluttäckning med restprodukter i dag och i framtiden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Idag visar överslagsberäkningar att de tillgängliga volymerna av restprodukter i praktiken inte räcker till för att sluttäcka alla deponier. I det korta perspektivet är avsättningen på deponier mycket intressant då den ger ett bra tillfälle att testa material och lösningar på miljöpolitiskt okontroversiella anläggningar. I ett längre perspektiv kommer då restprodukterna att behöva söka annan avsättning än på deponier.

Syfte
Projektet syftar till att precisera de tillgängliga volymerna och den potentiella efterfrågan på restprodukter i mark- och anläggningsbyggande.

Metod
Avgränsning till en region, beskriva olika lösningar, inventera behovet och tillgångar de närmaste åren. Samkör med SGUs restproduktregister och samverka med RVF.

Förväntat resultat
En mer precis bild av tillgång och efterfrågan på restprodukter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.