Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Prognostiska markörer i bröstcancer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Professor Jonas Berghs forskningsgrupp, CCK, Karolinska Institutet.

Bakgrund: Bröstcancer är en komplex cancersjukdom med varierande grad av malignitet. Den är den vanligaste cancertypen bland kvinnor i Sverige och uppvisar en ökande incidens. I första hand behandlas bröstcancer med kirurgi, men någon form av adjuvant terapi ges till de flesta patienter i form av strålbehandling, endokrin behandling eller kemoterapi. Ett antal prognostiska markörer används för bestämmning av risken för återfall. Till dessa hör S-fas (celler i DNA-syntesfas), c-erbB-2 (HER-2/neu), p53, COX-2, thrombospondin, uPA/PA1-1 och VEGF. Östrogen- och progesteron-receptorstatus används som prediktiva markörer (behandlingsrespons). Microarray-teknologin möjliggör bestämning av genuttryck omfattande hela genomet. Grupper av gener vilkas uttryck är associerade med prognos fungerar som potentiella prognostiska markörer.
Prognostiska och prediktiva faktorer ger viktig information om patientens behov av behandling, och är betydelsefulla för att undvika både över- och underbehandling och sträva till en skräddarsydd behandling för patienten. De prediktiva faktorer som är viktiga har ofta centrala funktioner vid carcinogenes och den forskning gruppen bedriver strävar även efter att experimentellt försöka förstå dessa.


Aktuella metoder: -Microarray
-Extrahering av RNA och DNA
-Immunohistokemi
-RT-PCR
-Cellodling
-Grundläggande cloning
-Proteindetektion
-Reporter assays
-Medicinsk epidemiologi och bioinformatik

En individuell studieplan som grundar sig på ett väl avgränsat delprojekt kommer att upprättas för varje intressent.Vi söker aktiva och självständiga examensarbetare från Bioteknik-programmet.Tidpunkt för projektarbetet efter överenskommelse.

För ytterligare information kontakta Anna-Lena Borg, email: [email protected], tel. 08-5177 1772.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.