Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
I samband med miljögeotekniska bedömningar av material i olika väg- och järnvägskonstruktioner studeras transport av ämnen i löst fas. Den dominerande transportvägen för ämnen är normalt i löst fas, dvs med genom konstruktionen perkolerande vatten. Transportförutsättningarna styrs bl a materialets egenskaper, konstruktionens utformning men också av omgivningens transportförutsättningar. Med utgångspunkt att en konstruktion ¿frigör¿ ämnen blir det centralt att fördjupa bedömningen med avseende på hur ämnestransporten i omgivningen sker. I ett miljögeotekniskt bedömningssystem kommer det vara intressant att söka studera olika typmiljöer och för dem kritiska faktorer för ämnestransporten.

Syfte
Detta projekt syftar till att identifiera och beskriva skillnader mellan olika typmiljöer.

Metod
Arbetet utförs genom att placera en typisk konstruktion i olika typmiljöer och med stöd av modelleringsverktyg söka identifiera kritiska faktorer. Typmiljöerna kan t ex utgöras av de som Vägverket föreslagit för riskhantering vid vattentäkter. Verktyget som används kan vara t ex Visual Modflow eller likvärdigt. Finns det utrymme kommer också en avstämning att ske mot ett ¿riktigt¿ projekt. Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av konstruktion och typmiljöer, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Beskriva skillnader mellan olika typmiljöer, ta fram ett underlag för att hitta kritiska punkter map ämnestransport i olika miljöer. Arbetet kommer att tjäna som underlag för att värdera om typmiljöer är relevanta för att uppskatta ämnestransport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.