Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-21

Logistikoptimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet på 10 alternativ 20 poäng ska undersöka om det sättet företaget organiserar sitt arbete på är smart ur logistiksynpunkt, eller om det finns något annat sätt att arbeta som innebär färre eller kortare resvägar. Företaget, ett fastighetsbolag, arbetar med och följer upp detta med nyckeltal både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel.

Miljöbron är en ideell organisation som administrerar bl.a. examensarbeten med miljöinrikting. För med information kontakta därför Miljöbron http://www.miljobron.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.